Giới thiệu về hệ điều hành Window 10

 

 


    


                

Windows 10 là một hệ điều hành máy tính cá nhân, được phát triển và ra mắt bởi Microsoft. Hệ điều hành này được giới thiệu vào 30 tháng 9 năm 2014 trong chương trình Build 2014, và đã được phát hành chính thức vào ngày 21 tháng 1 năm 2015

Những tính năng nỗi bật của Window 10

 Thứ Hai, 30-10-2017