Sophia Software Solutions

Work Hard, Have Fun and Make History

Giải Pháp Điện Toán Đám Mây

  • Tư vấn và triển khai giải pháp điện toán đám mây cho doanh nghiệp
  • Cho thuê hosting website ASP.NET chạy trên server EC2 của Amazon
  • Cho thuê Database SQL Server chạy trên EC2 của AWS

Quản Lý Khách Sạn - Quy Trình & Thủ Tục

Nhận phòng khách vãng lai

Chi tiết

Check out khách lẽ

Chi tiết

Check in khách đoàn

Chi tiết

Sophia PMS Blogs | Quản Lý Khách Sạn