Tổng hợp tin tức việc làm

Với mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng của Sophia trên website cũng như trên Facebook. Sophia cố gắng tổng hợp các thông tin tin tuyển dụng tại thị trường Đà nẵng

Với công cụ điện toán đám mây, các tin tức tuyển dụng sẽ được đăng tự động lên Facebook (Nhóm tuyển dụng khách sạn nhà hàng tại đà nẵng) để giúp tiếp cận nhanh nhất đến người sử dụng

Hiện tại, các tin tức tuyển dụng được tổng hợp từ các website tuyển dụng uy tin nhất, về lâu dài, Sophia sẽ cung cấp công cụ để các khách hàng là khách sạn - nhà hàng có thể đăng tin tuyển dụng trên website của Sophia