Quản Lý Danh Mục Đối Tác

Phần mềm khách sạn Sophia PMS quản lý đối tác theo từng thị trường là OTA (các đối tác bán phòng online), TA (Các công ty lữ hành), CORP (Khách các công ty, doanh nghiệp) và DIRECT (khách lưu trú tại khách sạn thực hiện đặt phòng trực tiếp)

Từ menu Cài đặt --> Chọn Đối tác

Quản lý đối tác

- Để thêm mới đối tác, click vào nút lênh Add

- Để cập nhật đối tác, click vào nút lênh Update