Quản lý đối tác kinh doanh

Sophia PMS quản lý đối tác kinh doanh theo từng thị trường là OTA (các đối tác bán phòng online), TA (Các công ty lữ hành), CORP (Khách các công ty, doanh nghiệp) và DIRECT (khách lưu trú tại khách sạn thực hiện đặt phòng trực tiếp)

Từ menu Cài đặt --> Chọn Đối tác

Quản lý đối tác