Quản lý danh mục phòng - Phần Mềm Khách Sạn Sophia PMS

Đây là bước cuối cùng để tạo sơ đồ phòng trong khách sạn

Từ menu Cài đặt --> chọn Phòng

Để thêm mới phòng, click vào nút lệnh Thêm mới hoặc bấm phím tắt F12

Để cập nhật phòng, click vào nút lệnh Cập nhật hoặc bấm phím tắt F2

Ghi chú: bạn có thể sử dụng nút lệnh Nhân bản(F5) để copy nhiều phòng giống nhau, ví dụ các phòng cùng loại phòng, cùng tầng/khối ...

Sau khi tạo xong danh mục phòng, bạn có thể kiểm tra lại sơ đồ phòng như sau

- Click vào nút lênh Danh Sách Lịch Đặt Phòng trên thanh công cụ