Phím tắt windows 10

Windows 10 được thiết kế trên nền tảng màn hình cảm ứng, nhưng nó vẫn duy trì nhứng tính năng truyền thống của hệ điều hành windows với rất nhiều phím tắt cũng như dòng lệnh
Dưới đây là danh sách các phím tắt hửu ích đi cùng với hệ điều hành windows 10

 Phím tắt windows 10

I. Phím tắt cơ bản

Ctrl + A: Chọn tất cả
Ctrl + C hoặc Ctrl + Insert: Copy những item đang chọn (ví dụ văn bản, hình ảnh).
Ctrl + V hoặc Shift + Insert: Dán những item đã copy
Ctrl + X: Cắt những item đã chọn
Ctrl + Z: Phục hồi hành động vừa làm
Ctrl + Y: Thực hiện lại hành động vửa phục hồi.
Ctrl + N: Khi bạn đang ở trong một cửa sổ thư mục, nó sẽ mở một cửa sổ mới với đường dẫn tương tự.
Windows key + F1: mở trình duyệt của Bing search engine sẵn sàng trợ giúp về windows 10
Alt + F4: đóng cửa sổ hiện tại
Alt + Tab: chuyển qua lại các cửa sổ hoặc các ứng dụng của windows
Shift + Delete: Xóa các file được chọn vĩnh viễn mà không thể phục hồi (mặt định xóa vào thủng rác mà cổ thể phục hồi lại khi cần).

 

II. Menu Start và thanh tác vụ Taskbar

Bạn có thể sử dụng bạn phím để mở, đóng hoặc điều khiển menu Start và thanh tác vụ taskbar

Windows key / Ctrl + Esc: Mở menu Start
Windows key + X: Mở menu Start đặc biệt (thường dành cho quản trị viên)
Windows key + T: Di chuyển qua cá ứng dụng (bao gồm cả các ứng dụng được gim) trên thanh tác vụ taskbar.
Windows key + [Number]: Mở ứng dụng trên thanh tác vụ taskbar theo thứ tự trên đó
Windows key + Alt + [Number]: Mở menu ngữ cảnh của ứng dụng được gim trên thanh tác vụ taskbar theo thứ tự của nó trên đó
Windows key + D: Ẩn hoặc hiện màn hình desktops

 

III. Cửa sổ, màn hình desktop và màn hình ảo

Windows key + M: thu nhỏ tất cả cửa sổ đang mở.
Windows key + Shift + M: Phục hồi trạng thái các cửa sổ đã bị thu nhỏ
Windows key + Home: thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở ngoại trừ cửa sổ hiện hành
Windows key + Up arrow: phóng tó của sổ hiện hành
Windows key + Shift + Up arrow: phóng to của sổ hiện hành
Windows key + Down arrow: thu nhỏ cửa sổ hiện hành
Windows key + Left arrow or Right arrow: phóng to cửa sổ hiện hành về bên trái hoặc bên phải
Windows key + Tab: mở tab views các cửa sổ đang mở
Windows key + Ctrl + D: thêm mới một desktop ảo
Windows key + Ctrl + Right arrow: di chuyển sang màn hinh deskop ảo bên phải
Windows key + Ctrl + Left arrow: di chuyển sang màn hinh deskop ảo bên trái
Windows key + Ctrl + F4: đóng màn hình desktop ảo

 

III. Phím Windows

Các phím tắt này sử dụng với phím Windows logo

Windows key + A: Mở Action Center.
Windows key + S: Mở Cortana ở chế độ văn bản, để bạn có thể tìm kiếm trên thanh search bar(Windows key + Q tương tự.)
Windows key + C: Mở Cortana ở chế độ nhận dạng giọng nói
Windows key + E: Mở ứng dụng File Explorer.
Windows key + I: Mở Menu cài đặt hệ thống
Windows key + G: Mở Game sidebar, thường được sử dụng với game thủ như để quay lại videos
Windows key + K: Mở kết nối sidebar (sử dụng để kết nối thiết bị).
Windows key + L: Khóa màn hình.
Windows key + R: Mở dòng lệnh Window
Windows key + U: Open Ease of Access center.
Windows key + Print Screen: chụp cửa sổ hiện hành

 

IV. Dòng lênh

Ctrl + C or Ctrl + Insert: copy văn bản được chọn vào clipboard.
Ctrl + V or Shift + Insert: dán văn bản được chọn tại dấu nhắc lệnh
Ctrl + A: Chọn tất cả các văn bản
Ctrl + Up or Down: Di chuyển lên/xuống một trang màn hình
Ctrl + F: Mở cửa sổ tìm kiếm

 Thứ Bảy, 25-11-2017