Con đường sự nghiệp trong nghành nhà hàng & khách sạn

Bạn tốt nghiệp trong ngành quản trị nhà hàng khách sạn hoặc bạn đang muốn thay đổi nghề nghiệp. Tham gia một khóa học trong ngành nhà hàng khách sạn giúp bạn có kỹ năng cần thiết để làm trong nghành nhà hàng khách sạn. Một khi bạn tốt nghiệp, bạn có thể chọn một số vị trí để đăng tuyển

Food and Beverage

Quản trị đồ ăn và đồ uống là một vị trí tại các công ty, khách sạn, resort, nhà hàng hoặc bất cứ nơi nào mà phục vụ đồ ăn. Làm việc trong ngành này bạn sẽ quản lý và điều hành mọi hoạt động liên quan đến dịch vụ đồ ăn. Việc quản lý bao gồm con người, các đơn hàng, nhà cung cấp, chăm sóc khách hàng, giám sát tài chính và kho. F&B managers cũng sẽ thời gian để đào tạo và đánh giá nhân viên để phục vụ khách hàng tốt nhất. Họ cũng chịu trách nhiệm xử lý những xung đột của nhân viên.

Quản lý nhân sự

Tốt nghiệp trong ngành nhà hàng - khách sạn cũng tạo cơ hội cho bạn làm việc như quản lý nhân sự tại các nhà hàng, khách sạn, casinos và spas. Một người quản lý nhân sự sẽ chịu trách nghiệm quản lý các hoạt động liên quan đến nhân viên. Việc này bao gồm tiền lương, lợi ích, bảo hiểm, tuyển dụng, xa thải và giải quyết xung đột.

Quản lý lưu trú

Sinh viên tốt nghiệp ngành này cũng có cơ hội làm việc trong ngành quản lý lưu trú. Quản lý lưu trú bao hồm khách sạn, nhà nghĩ, resorts, hoặc bất cứ nơi nào cung cấp dịch vụ lưu trú. Quản lý sẽ chịu trách nhiệm cho các hoạt động hằng ngày như quảng cáo, quan hệ nhân viên, quan hệ khách hàng và bán hàng.

Quản lý Casino

Casino là một lĩnh vực nữa trong ngành quản trị nhà hàng khách sạn mà bạn muốn thử sức. Người quản lý tại casino chịu trách nhiệm hằng ngày như quan hệ khách hàng, quản lý cơ sở vật chất, quan hệ với nhân viên, đảm bảo an ninh.

Quản lý điều hành du lịch

Sinh viên cũng cấn nhắc làm việc trong ngành quản lý điều hành du lịch. Cộng việc của quản lý trong ngành này bao gồm cộng tác với các công ty lữ hành, quản lý kinh doanh và quản lý tour. Tất cả các hoạt động liên quan đến du lịch như booking, theo dõi sự giải trí cũng như nghĩ ngơi của khách, quản lý nhân viên, kinh doanh và marketing.

 Thứ Ba, 05-12-2017