Tab xuất hiện trong cột bên trái của Trang và phần xuất hiện ở giữa Trang.
Nếu là quản trị viên hoặc biên tập viên, bạn có thể thêm, xóa hoặc sắp xếp lại một số tab và phần của Trang.
Lưu ý rằng bạn không thể xóa một số tab và phần (chẳng hạn như Trang chủ, Giới thiệu, Lượt thích, Bài viết, Ảnh và Video), đồng thời không thể sắp xếp lại các tab và phần khác (chẳng hạn như Trang chủ).
Khi bạn sắp xếp lại các tab ở bên trái Trang, các phần ở giữa Trang cũng sẽ thay đổi theo trật tự tương đương. Ví dụ: nếu bạn sắp xếp lại các tab của Trang để tab Ảnh xuất hiện đầu tiên, phần Ảnh ở giữa Trang cũng sẽ xuất hiện đầu tiên.
Sắp xếp lại tab và phần
Lưu ý rằng bạn không thể sắp xếp lại tab Trang chủ.
Cách sắp xếp lại các tab và phần:
1. Truy cập vào Trang của bạn và nhấp vào Thiết lập
2. Nhấp vào Chỉnh sửa Trang ở cột bên trái
3. Nhấp và kéo tab để sắp xếp lại tab đó
Xóa tab và phần
Lưu ý rằng bạn chỉ có thể xóa các tab và phần sau: Sự kiện, Nhóm, Ghi chú, Dịch vụ, Cửa hàng, Việc làm, Ưu đãi và Đánh giá.
Cách xóa một tab hoặc phần:
1. Truy cập vào Trang của bạn và nhấp vào Thiết lập
2. Nhấp vào Chỉnh sửa Trang ở cột bên trái
3. Nhấp vào Cài đặt bên cạnh tab bạn muốn xóa
4. Nhấp để chọn Tắt
5. Nhấp vào Lưu
Thêm tab và phần
Cách thêm một tab hoặc phần:
1. Truy cập vào Trang của bạn và nhấp vào Thiết lập
2. Nhấp vào Chỉnh sửa Trang ở cột bên trái
3. Cuộn xuống cuối và nhấp vào Thêm tab
4. Nhấp vào Thêm tab bên cạnh tab bạn muốn thêm
5. Nhấp vào Đóng

 Thứ Sáu, 25-08-2017