AWS là gì

AWS hay Amazon Web Services là nền tảng dịch vụ công nghệ thông tin điện toán đám mây toàn diện với các dịch vụ cho thuê máy chủ, lưu trữ cơ sở dữ liệu, hạ tầng mạng, phân phối nội dung và nhiều giải pháp phần mềm khác giúp nhà phát triển phần mềm cũng như doanh nghiệp triển khai và mở rộng hệ thống thông tin dễ dàng và nhanh chóng. 

Các dịch vụ AWS đưa đưa ra vào năm 2006 với mục đích ban đầu để quản lý và điều hành hoạt động bán hàng online của website Amazon.com. Sau đó, AWS chính là công ty đầu tiên tiên phong dịch vụ điện toán đám mấy với khái niệm pay-as-you-go trên nền tảng AWS này, tức là doanh nghiệp chỉ trả chi phí thực sự với nhu cầu bạn sử dụng, giúp doanh nghiệp dễ dàng đầu tư cũng như mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin với máy tính, dịch vụ lưu trữ dữ liệu với chi phí phù hợp và hiệu quả nhất

Khái niệm AWS

Khái niệm AWS

Một số dịch vụ tiêu biểu của AWS

Dịch vụ server - EC2 (Elastic Computer)

AWS cung cấp dịch vụ máy chủ áo (EC2). Dịch vụ EC2 cung cấp nhiều loại máy chủ với cấu hình phần cứng cũng như nền tảng hệ điều hành, ứng dụng server khác nhau cho doanh nghiệp lựa chọn. Doanh nghiệp dễ dàng nâng cấp cấu hình phần cững trong quá trình sử dụng dịch vụ EC2 của AWS

 

Dịch vụ lưu trữ dữ liệu Amazon Simple Storage Service - S3

S3 cung cấp dịch vụ dữ liệu giúp lưu trữ thông tin hệ thống, sao lưu dữ liệu cũng như phân tích thông tin

Một giải pháp hệ thống thông tin có thể sử dụng S3 như một đối tượng lưu trử thông tin, được lưu trử trong một khái niệm gọi là buckets mà dữ liệu được tổ chức tốt đi kèm với việc phân quyền truy cập từ bên ngoài cũng như dịch vụ phân phối nội dung CDN

Dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu RDS

AWS cung cấp dịch vụ hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu trên nhiều nền tảng khác nhau như MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle 

Networking - Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

AWS cung cấp dịch vụ VPC giúp doanh nghiệp triển khai hệ thống mạng nội bộ cho doanh nghiệp trên nền tảng đám mây.

Đi kèm dịch vụ này là dich vụ Route S3 giúp tạo và quản trị tên miền

Công cụ và dịch vụ phát triển phần mềm

AWS cung cấp rất nhiều công cụ và dịch vụ cho nhà phát triển phần mềm trên nhiều nền tảng khác nhau bao gồm Java, PHP, Python, Node.js, Ruby, C++, C#, Android and iOS

Dịch vụ bảo mật - Security

AWS cung cấp dịch vụ bảo mật cho hệ thống thông tin doanh nghiệp cũng như nhà phát triển phần mềm.

Identity and Access Management (IAM) cung cấp giải pháp admin quản trị và quản lý user cho dịch vụ AWS mà doanh nghiệp đang sử dụng, cho phép nhà phát triển phần mềm triển khai giải pháp quản lý và quản trị user cho hệ thống phần mềm của họ.

 Chủ Nhật, 21-01-2018