Lợi ích sử dụng AWS của Amazon

AWS giới thiệu rất nhiệu dịch vụ điện toán đám mây cho tổ chức để giảm thiểu công việc quản lý, đơn gián hóa quá trình triển khai giải pháp công nghệ thông tin. Thật sự AWS đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian cũng như chi phí rất nhiều so với giải pháp công nghệ thông tin truyền thống

 

Top 5 lợi ích sử dụng dịch vụ điện toán đám mây AWS

- Giảm chi phí đầu tư, bảo trì và quản lý vận hành so với giải pháp công nghệ thông tin truyền thống
- Tận dụng tối đa tài nguyên sẵn có với độ tin cây cao nhất, dễ dàng triển khai trên dịch vụ trên toàn cầu
- Nâng cao nâng suất phát triển và vận hành giải pháp bởi sử dụng công cụ tiên tiến để phát triển ứng dụng
- Đảm bảo an toàn và an ninh cho hệ thống và dữ liệu
- Dễ dàng triển khai và mở rộng giải pháp công nghệ phần mềm

 Chủ Nhật, 28-01-2018