Cài đặt SQL Server trên EC2 - AWS

Amazon Web Services (AWS) giới thiệu nhiều tính năng cho phép bạn cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server chạy trên nền tảng đám mây. Những tính năng này giúp bạn quản lý, quản trị và mở rộng việc triển khai ứng dụng sử dụng SQL Server chạy trên nền tảng đám mây

Có hai cách để chạy SQL Server trên môi trường AWS. Một là sử dụng dịch vụ Amazon RDS hay RDS, cách khác là sử dụng SQL Server trên máy ảo EC2.

Bài viết này hướng dẫn cài đặt SQL Server trên máy ảo EC2

1. Cài đặt SQL Server 2014 Express

Download và cài đặt phiên bản SQL Server 2014 Express lên EC2

Download và cài đặt phiên bản SQL Server 2014 Express lên EC2

2. Cấu hình Security Group - Mở port 1433

Security group là một tập hợp các quy tắc firewall điều khiển trafic đến EC2 của bạn. Để sử dụng SQL Server trên EC2, bạn sẽ thiết lập quy tắc cho phép trafic đến EC2 sử dụng giao thức TCP qua cổng 1433.

Mở port 1433

Mở port 1433

3. Mở port 1433 trong Firewall của window server - EC2

Remote vào EC2, chạy chương trình window firewall để mở port 1433 cho SQL Server

Mở port 1433 cho SQL Server trong window firewalk

Mở port 1433 cho SQL Server trong window firewalk

4. Test kết nối đến SQL Server

Bạn có thể sử dụng lệnh telnet để test kết nối đến SQL Server trong EC2 qua cổng 1433, cú pháp như bên dưới thông qua địa chỉ public IP của EC2

 

Kiểm tra kết nối đến SQL Server sử dụng lệnh Telnet

Kiểm tra kết nối đến SQL Server sử dụng lệnh Telnet

 Thứ Tư, 31-01-2018