PostgreSQL là gì?

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ cấp cao được hỗ trợ bởi hơn 20 năm phát triển cộng đồng.

PostgreSQL có một lịch sử phong phú hỗ trợ các loại dữ liệu tiên tiến và hỗ trợ mức độ tối ưu hóa hiệu suất thông thường trong các đối tác cơ sở dữ liệu thương mại của nó, như Oracle và SQL Server.

Lợi ích sử dụng PostgreSQL

1. Đầy đủ tính năng và dễ dàng mở rộng

PostgreSQL sở hữu các bộ tính năng mạnh mẽ bao gồm kiểm soát truy cập đồng thời nhiều phiên bản (MVCC), phục hồi điểm thời gian, điều khiển truy cập hạt, không gian bảng, sao chép không đồng bộ, các giao dịch lồng nhau, sao lưu trực tuyến / nóng, một kế hoạch truy vấn / tối ưu hóa. Nó hỗ trợ bộ ký tự quốc tế, mã hóa nhiều byte, Unicode, và nó dễ dàng nhận dạng địa phương trong việc sắp xếp tìm kiếm. PostgreSQL có khả năng mở rộng cao cả về số lượng dữ liệu mà nó có thể quản lý và số lượng người dùng đồng thời có thể đáp ứng.

2. Độ tin cậy và tuân thủ các tiêu chuẩn

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu với khả năng chịu lỗi cao. Cơ sở đóng góp mã nguồn mở của nó cho phép nó xây dựng mạng hỗ trợ cộng đồng. PostgreSQL tuân thủ ACID và hỗ trợ đầy đủ các khoá ngoại, tham gia, chế độ xem, trình kích hoạt và thủ tục lưu trữ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nó bao gồm hầu hết các kiểu dữ liệu SQL, bao gồm INTEGER, NUMERIC, BOOLEAN, CHAR, VARCHAR, DATE, INTERVAL và TIMESTAMP. Nó cũng hỗ trợ lưu trữ các đối tượng nhị phân lớn, bao gồm hình ảnh, âm thanh hoặc video.

Nó đặt biệt mạnh với những hàm xử lý tọa độ trong các ứng dụng bản đồ (GIS)

3. Mã nguồn mở

Mã nguồn PostgreSQL có sẵn dưới giấy phép mã nguồn mở, cho phép bạn tự do sử dụng, sửa đổi và thực hiện nó như bạn thấy phù hợp, miễn phí. PostgreSQL không có chi phí bản quyền, giúp loại bỏ rủi ro cho việc triển khai quá mức. Cộng đồng dành riêng cho PostgreSQL của những người đóng góp và những người đam mê thường xuyên tìm ra lỗi và các bản sửa lỗi, đóng góp vào sự an toàn tổng thể của hệ thống cơ sở dữ liệu.

 Thứ Hai, 12-02-2018