Tương Lai Của Cơ Sở Dữ Liệu

Công nghệ thông tin là một lĩnh vực phát triển nhanh nhất trên thế giới. Từ công nghệ phần cứng với nỗi trội là công nghệ bán dẫn, ngôn ngữ lập trình đến nền tảng phát triển ứng dụng.

Cơ sở dữ liệu cũng có những bước đi của nó nhưng có vẽ không có quá nhiều thay đổi so với các lĩnh vực phần mềm khác

Điểm những mốc quan trọng về sự phát triển của Database

Tương lai của Cơ Sở Dữ Liệu

Tương lai của Cơ Sở Dữ Liệu

 Thứ Hai, 07-05-2018