Top 11 địa điểm du lịch hấp dẫn trên thế giới

Mùa hè sẽ qua mau, mùa thu sắp đến, những địa điểm này là những điểm nóng mà các du khách, phượt khách và các công ty lữ hành quan tâm hàng đầu

1. Tahiti, French Polynesia

1. Tahiti, French Polynesia

2. Rocky Mountain National Park, Colorado

2. Rocky Mountain National Park, Colorado

3. Isle of Skye (Portree), Scotland

3. Isle of Skye (Portree), Scotland

4. Colmar, France

4. Colmar, France

5. Bled, Slovenia

5. Bled, Slovenia

6. Santa Barbara, California

6. Santa Barbara, California

7. Manarola, Italy

7. Manarola, Italy

8. Moraine Lake, Canada

8. Moraine Lake, Canada

9. San Juan, Puerto Rico

9. San Juan, Puerto Rico

10. Amsterdam, Netherlands

10. Amsterdam, Netherlands

11. Sydney, Australia

11. Sydney, Australia

 Thứ Năm, 20-07-2017