Khi sử dụng giải pháp phần mềm quản lý khách sạn để dặt phòng, bạn sẽ sử dụng công cụ quản lý đặt phòng. 

Khi tạo mới một booking, hay quản lý những booking có sẵn trong hệ thống, hệ thống sẽ đánh dấu trạng thái của booking như bên dưới:

Confirmed: Đặt phòng đã được xác nhận trước khi khách đến.

Operational: Đặt phòng đã được xác nhận và khách đang lưu trú trong khách sạn của bạn.

Completed: Đặt phòng đã được xác nhận , sau khi khách đã check out.

Cancelled: Đặt phòng đã bị hũy.

Cancelled With Penalty: Đặt phòng đã bị hũy, và khách bị phạt theo chính sách đặt phòng của khách sạn bạn.

No Show: Khách đã đặt phòng nhưng không đến nhận phòng tại khách sạn của bạn.

No Show With Penalty: Khách đã đặt phòng nhưng khách không đến nhận phòng, khách bị phạt theo chính sách đặt phòng của khach sạn.

On Request: Nhận đặt phòng nhưng khách sạn không còn phòng trống vào thời điểm nhận phòng. Tùy thuộc vào việc bạn nhận hay hũy đặt phòng thông thường bạn sẽ xác nhận lại trong vòng 24 giờ.

Unsuccessful: Đặt phòng chuyển sâng trạng thái này khi nó vượt qua khoảng thời gian check-in và check-out.

Phần mềm đặt phòng khách sạn trực tuyến cho Website và Fanpage khách sạn

Phần mềm đặt phòng khách sạn trực tuyến cho Website và Fanpage khách sạn

Tìm hiểu phần mềm đặt phòng trực tuyến cho khách sạn - tích hợp vào Website và Fanpage