Ý nghĩa trạng thái booking trong đặt phòng khách sạn

Khi quản lý booking trong khách sạn, phần mềm quản lý khách sạn hay booking engine sẽ ghi nhận trạng thái booking với những trạng thái khác nhau, sau đây là ý nghĩa của các trạng thái booking 

Confirmed: Đặt phòng đã được xác nhận trước khi khách đến.

Operational: Đặt phòng đã được xác nhận và khách đang lưu trú trong khách sạn của bạn.

Completed: Đặt phòng đã được xác nhận , sau khi khách đã check out.

Cancelled: Đặt phòng đã bị hũy.

Cancelled With Penalty: Đặt phòng đã bị hũy, và khách bị phạt theo chính sách đặt phòng của khách sạn bạn.

No Show: Khách đã đặt phòng nhưng không đến nhận phòng tại khách sạn của bạn.

No Show With Penalty: Khách đã đặt phòng nhưng khách không đến nhận phòng, khách bị phạt theo chính sách đặt phòng của khach sạn.

On Request: Nhận đặt phòng nhưng khách sạn không còn phòng trống vào thời điểm nhận phòng. Tùy thuộc vào việc bạn nhận hay hũy đặt phòng thông thường bạn sẽ xác nhận lại trong vòng 24 giờ.

Unsuccessful: Đặt phòng chuyển sâng trạng thái này khi nó vượt qua khoảng thời gian check-in và check-out.

Phần mềm đặt phòng khách sạn trực tuyến cho Website và Fanpage khách sạn

Phần mềm đặt phòng khách sạn trực tuyến cho Website và Fanpage khách sạn

Tìm hiểu phần mềm đặt phòng trực tuyến cho khách sạn - tích hợp vào Website và Fanpage

Nghiệp Vụ Khách Sạn

Quản Trị Tiền Sảnh

Quản Lý Đặt Phòng

Quy Trình Check In Trong Khách Sạn

Quy Trình Tiêu Chuẩn Bộ Phận Buồng Phòng

Quản Trị Khách Sạn

Khái niệm Night Auditor

Channel Manager là gì

Mô hình tổ chức của khách sạn

Nghệ thuật quảng cáo khách sạn

Làm sao chọn phần mềm quản lý khách sạn

Quản trị nhân sự trong khách sạn

Phần mềm quản lý khách sạn Sophia PMS

 Thứ Tư, 05-07-2017