Khái niệm Night Auditor

Audit là hoạt động kiểm toán tài chính trong một tổ chức. Với nghiệp vụ khách sạn, quá trình kiểm toán được thực hiện tại bộ phận Front Office (FO). Thực hiện chính xác giao dịch của khách sẽ cung cấp dữ liệu cho bộ phận kế toán mà nhân viên kế toán sẽ kiểm tra như một hoạt động hằng ngày vào sáng hôm sau.

 

Các chuyên giá trong quản lý khách sạn đề xuất management team nên kiểm tra báo cáo night audit hằng ngày để có được thông tin về tài chính cũng như công suất phòng trong khách sạn

 

Vậy Nigh Audit là gì

Đó là quá trình kiểm tra và review tất cả các hoạt động tài chính trong khach sạn mà đã diễn ra trong ngày

Night Audit trong khách sạn

Quá trình night-auditing thông thường được thực hiện vào cuối ngày để chuyển sang một ngày mới. Nó có thể được hiện bằng phương pháp truyền thống sử dụng giấy tờ, hóa đơn, chứng từ và files mềm. Nếu có một hế thống phần mềm quản lý khách sạn, việc thực hiện nigh-audit sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn.

Các hoạt động cơ bản suốt quá trình Nigh Audit

- Nhập phát sinh giao dịch trong khách sạn gồm tiền phòng, tiền dịch vụ và thuế nếu có
- Chốt các đặt phòng đã hũy hoặc no-show
- Kiểm tra và post các khoản công nợ, đặt cọc trong ngày
- Chuẩn bị báo cáo

Sự cần thiết của kiểm toán đêm

Mục đích của kiểm toán đêm là để đánh giá hoạt động tài chính trong khách sạn. Night audit không chỉ review tài khoản khách lưu trú, kiểm tra phát sinh nợ - có tiền mặt, thẻ, chuyển khoản, doanh thu

Trách nhiệm của nhân viên kiểm toán - Night Auditor

- Nhận bàn giao ca

- Kiểm tra hồ sơ của khách

- Chuẩn bị và in danh sách khách lưu trú sẽ check in vào ngày hôm sau

- Chuẩn bị và in danh sách khách lưu trú sẽ check out vào ngày hôm sau

- Đóng ngày 

Các loại báo cáo trong kiểm toán đêm

1. Accommodation Report: 
    - Danh sách checked in 
    - Danh sách checked out
    - Danh sách no-shows
    - Danh sách cancellations
    - Xuất ăn sáng

2. Báo cáo thu ngân
    - Chi tiết thu ngân
    - Các loại thu tiền mặt, thẻ, chuyển khoản, đặt cọc và trả 

3. Báo cáo doanh thu
   - Doanh thu phòng, phát sinh dịch vụ minibar và các điểm bán hàng POS
    
    

 Thứ Bảy, 30-12-2017