Quản lý khách sạn trên điện thoại

Sophia PMS ra mắt phiên bản quản lý khách sạn có thể chạy trên điện thoại với một số chức năng như bên dưới

1. Xem sơ đồ phòng khách sạn

Bạn có thể kiểm tra sơ đồ phòng ngay trên chiếc điện thoại khi đăng nhập vào phần mềm

Sơ đồ phòng trên điện thoại

Sơ đồ phòng trên điện thoại

2. Kiểm tra công suất phòng

Xem công suất phòng trên điện thoại

Xem công suất phòng trên điện thoại

3. Kiểm tra nhanh tình trạng phòng trống

Nhân viên kinh doanh có thể để dàng kiểm tra phòng còn trống trong một khoảng thời gian nhất định để nhận đặt phòng cho khách hàng