CRS - Central Reservation System là gì

Ý nghĩa hoặc định nghĩa của Hotel CRS hoặc Hệ thống đặt chỗ trung tâm là một loại phần mềm đặt chỗ được sử dụng để cập nhật và duy trì thông tin của khách sạn liên quan đến kho phòng và giá để khách sạn có thể quản lý đặt phòng và quy trình xung quanh đến việc đặt phòng trong khách sạn.

Các đặt chỗ này được quản lý qua vô số kênh phân phối như trang web đặt phòng - Hotel Booking Engine, công cụ đặt chỗ trực tiếp trên internet, hệ thống phân phối toàn cầu (GDS), các công ty lữ hành và hơn thế nữa. CRS tập trung dữ liệu từ hệ thống phần mềm quản lý khách sạn (PMS), kênh phân phối, trung tâm cuộc gọi và hệ thống đặt chỗ qua điện thoại được sử dụng trên một hoặc nhiều thuộc tính.

CRS sẽ chuyển dữ liệu đặt trước từ hệ thống PMS sang kênh phân phối trong thời gian thực để khách sạn có thể tiếp cận khách trên nhiều kênh khi cần thiết như là một phần trong chiến lược phân phối phòng của họ. Nền tảng này cho phép quản lý phân bổ phòng cho một khách sạn hoặc chuỗi khách sạn và đặc biệt hữu ích cho các nhà quản lý muốn có một nguồn duy nhất để quản lý các chiến lược đa kênh phân phố và đa chuỗi các khách sạn. Người quản lý doanh thu có thể đáp ứng nhu cầu thị trường và điều chỉnh giá một cách nhanh chóng, và người quản lý lễ tân có thể tạo đặt chỗ và phân bổ phòng từ một nguồn trong khi khách hàng có thể truy cập thông tin lưu trú của một chuỗi khách sạn trên một nguồn duy nhất.

Quan trọng hơn, CRS rất quan trọng đối với chiến lược phân phối đa dạng, để tăng doanh thu và đảm bảo hiệu quả hoạt động trên các khách sạn độc lập và chuỗi khách sạn.

 Thứ Sáu, 16-11-2018