Phần Mềm Quản Lý Nhà Hàng Tiệc Cưới - Sophia BMS

Sophia BMS đơn giản hóa việc quản lý nhà hàng tiệc cưới với sơ đồ đặt sảnh thông minh, giúp ngăn ngừa tình trạng overbooking - trùng lập đặt sảnh. Dễ dàng xuất hợp đồng dựa trên thông tin về số lượng khách, số bàn và thực đơn

Công nghệ điện toán đám mây giúp người sử dụng sử dụng online mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị

Lịch Đặt Sảnh Nhà Hàng Tiệc Cưới Thông Minh - Ngăn Ngừa Trùng Lắp Thông Tin Đặt Sảnh

Lịch Đặt Sảnh Nhà Hàng Tiệc Cưới Thông Minh - Ngăn Ngừa Trùng Lắp Thông Tin Đặt Sảnh

Quản Lý Hợp Đồng và Đặt Cọc

Phần mềm Sophia BMS cho phép xuất thông tin đặt sảnh ra các loại hợp đồng khác nhau như:

  • Đặt chổ tiệc cưới
  • Đặt hội nghị
  • Đặt tiệc
Quản Lý Hợp Đồng Đặt Hội Nghị - Tiệc Cưới

Quản Lý Hợp Đồng Đặt Hội Nghị - Tiệc Cưới

Hợp Đồng Được Xuất Ra Từ Phần Mềm Sophia BMS Tại Chuỗi Nhà Hàng Tiệc Cưới White Swan Đà Nẵng

Từ Vấn : 0888 08 17 68

SOPHIA BMS - BANQUET MANAGEMENT SYSTEM

Cloud Based Technology