Phần Mềm Quản Lý Nhà Hàng Tiệc Cưới - Cloud Menu

Cloud Menu đơn giản hóa việc quản lý nhà hàng tiệc cưới với sơ đồ đặt sảnh thông minh, giúp ngăn ngừa tình trạng overbooking - trùng lập đặt sảnh. Dễ dàng xuất hợp đồng dựa trên thông tin về số lượng khách, số bàn và thực đơn

Công nghệ điện toán đám mây giúp người sử dụng sử dụng online mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị

Những tính năng của phần mềm quản lý nhà hàng - tiệc cưới

1. Phân hệ quản lý đặt tiệc cho nhà hàng

- Quản lý và ghi nhận đặt chỗ cho hội nghị, tiệc cưới: Cloud Menu cho phép ghi nhận đặt chỗ tại các sảnh của nhà hàng tiệc cưới. Sơ đồ đặt chỗ được tổ chức theo lịch, trực quan, đảm bảo kiểm tra nhanh chóng tình trạng đặt tiệc chính xác và nhanh chóng, đặt biệt ngăn ngừa tình trạng overbooking, đặt trùng lặp
- Quản lý và phân loại hình thức đặt tiệc trong nhà hàng  như tiệc cưới, hội nghị, tiệc sinh nhật ...
- Quản lý số bàn và số khách tương ứng, thông tin bàn dự phòng
- Quản lý thực đơn sử dụng cho tiệc, quy trình phục vụ, thứ tự các món phục vụ, tình trạng phục vụ cho từng bàn, từng khu vực trong nhà hàng 
- Quản lý hợp đồng đặt tiệc : xuất hợp đồng và quản lý mẫu hợp đồng

Lịch Đặt Sảnh Nhà Hàng Tiệc Cưới Thông Minh - Ngăn Ngừa Trùng Lắp Thông Tin Đặt Sảnh

Lịch Đặt Sảnh Nhà Hàng Tiệc Cưới Thông Minh - Ngăn Ngừa Trùng Lắp Thông Tin Đặt Sảnh

Quản Lý Hợp Đồng Đặt Hội Nghị - Tiệc Cưới

Quản Lý Hợp Đồng Đặt Hội Nghị - Tiệc Cưới

Hợp đồng được xuất ra file word

Hợp đồng được xuất ra file word

Phân hệ quản lý bán hàng

Hợp đồng được xuất ra file word

Sophia Cloud Menu cung cấp cho bạn một giải pháp bán quản lý bán hàng hiện đại và rất dễ sử dụng

- Ghi, điều chỉnh và hũy order
- Chuyển bàn, gộp và tách hóa đơn
- Tính tiền, in phiếu tạm tính và in hóa đơn
- Gửi yêu cầu chế biến cho bếp/bar
- Quản lý mua hàng
- Quản lý thu chi
- Quản lý kho và định lượng
- Quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp
- Phân quyền chặc chẽ theo vai trò của nhân viên
- Lưu vết các giao dịch bán hàng
- Báo cáo phân tích và thống kê
- Xem báo cáo trên điện thoại

Từ Vấn : 0888 08 17 68

Back Office

Back Office

Cloud Menu - Màn hình sở đồ bàn được tổ chức thành các khu vực, màu sắt phản ánh tình trạng bàn

Cloud Menu - Màn hình sở đồ bàn được tổ chức thành các khu vực, màu sắt phản ánh tình trạng bàn

Cloud Menu - Màn hình ghi món và thanh toán

Cloud Menu - Màn hình ghi món và thanh toán

CLOUD MENU POS - BANQUET MANAGEMENT SYSTEM

Cloud Based Technology

 Chủ Nhật, 08-07-2018