Tích hợp khóa từ ADEL

Sophia PMS vừa thành công tích hợp khóa từ vào phần mềm quản lý khách sạn

Mờ thẻ trực tiếp từ phần mềm, giúp kiểm soát chặt chẽ

Mờ thẻ trực tiếp từ phần mềm, giúp kiểm soát chặt chẽ

Kiểm soát chặc chẽ việc mở thẻ khóa từ

Với việc phát hành thẻ trực tiếp từ phần mềm, giờ đây, việc quản lý khách sạn sẽ chặc chẽ hơn, cũng như giúp lễ tân hạn chế sai sót cũng như chủ khách sạn giảm thất thoát

Một số lợi ích khi tích hợp khóa từ vào phần mềm

Việc tích hợp thiết bị đầu cuối trong khách sạn, giờ đây bạn chỉ dùng một phần mềm duy nhất quản lý toàn bộ khách sạn-resort.

Dễ dàng kiểm tra thông tin khách hàng ngay chính thẻ khóa từ của khách, điều này giúp giúp nhân viên không mất nhiều thời gian cập nhật và kiểm tra thông tin khách lưu trú trong khách sạn

 Thứ Sáu, 08-06-2018