Tích Hợp Khóa Từ Avent và Fox

Chính thức tích hợp khóa từ Avent và Fox vào phần mềm quản lý khách sạn Sophia PMS.

Khách sạn Harbour Hạ Long và khách sạn Diamond Đà nẵng là 2 khách hàng đầu tiên được tích hợp khóa từ của 2 nhà cung cấp khóa từ Avent và Fox 

Việc tích hợp khóa từ vào việc vận hành và quản lý - kinh doanh khách sạn mang lại nhiều lợi ích

  • Tiết kiệm điện : khi khách ra khỏi phòng thì nguồn điện tự tắt
  • Quản lý chặc chẽ : phát hành khóa từ trực tiếp từ phần mềm quản lý khách sạn giúp giảm tránh thất thoát 100% tiền phòng

Với việc tích hợp Avent và Fox cộng thêm khóa từ ADEL, phần mềm quản lý khách sạn Sophia PMS mong muốn mở rộng việc kết nối bên thứ 3 cho nhiều khách sạn hơn

Keycard Door Lock Interfaces - Các Khóa Từ Phần Mềm Sophia PMS Đã Tích Hợp

 Thứ Sáu, 10-08-2018