Quản Trị Doanh Thu Khách Sạn

Bán đúng phòng cho đúng khách hàng tại đúng thời điểm với giá đúng trên kênh phân phối phù hợp với hiệu quả hoa hồng tốt nhất là khái niệm cơ bản về quản trị doanh thu khách sạn

Một phòng khách sạn là một sản phẩm dễ hỏng, vì số lượng phòng khách sạn có hạn. Kết quả là, sự hài lòng của khách hàng và giá cả vẫn là các biến động quan trọng nhất, chịu sự quản trị doanh thu của khách sạn. Đó là tất cả về cân bằng nhu cầu và năng lực bằng cách dự báo giá cho mục đích tối đa hóa hiệu quả của các nguồn lực của khách sạn.

Tuy nhiên, sự gia tăng của Internet trong thế kỷ 21 (và với nó sự gia tăng của các cơ quan du lịch trực tuyến (OTA) và các cổng thông tin) đã thêm một chiều hướng khác cho lĩnh vực này. Sự phát triển này đã làm cho Quản trị doanh thu khách sạn truyền thống phức tạp hơn nhiều, đồng thời cung cấp các cách mới để đo lường giá cả

Thực Tế Quản Trị Doanh Thu Trong Khách Sạn

Vì có nhiều khía cạnh phải được xem xét, nên không thể áp dụng hiệu quả khái niệm Quản lý doanh thu khách sạn qua đêm. Bạn cần phải phân tích và đánh giá cẩn thận các tập dữ liệu lớn về tài sản của bạn và môi trường kinh doanh của nó.

Nó bao gồm thông tin về các yếu tố cơ bản như:

- Tỷ lệ lấp đầy phòng trong quá khứ
- Bán hàng tổng hợp
- Nhóm mục tiêu của công ty
- Phân khúc của khách hàng
- Thông tin thị trường
- Sự hài lòng của khách hàng

Cũng như những ảnh hưởng của bên ngoài như:

- Điều kiện thời tiết trong quá khứ
- Thông tin về kỳ nghỉ và sự kiện
- Đóng cửa các khách sạn lân cận
- Thông tin về giá cả cạnh tranh và
- Các trường hợp tương tự có khả năng ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của bạn

Trong những ngày trước đó, tất cả các dữ liệu này được đánh giá thủ công bởi Quản lý doanh thu của khách sạn. Qua nhiều năm, các hệ thống quản lý doanh thu (Revenue Management System) ngày càng được thiết kế với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này. Tuy nhiên, hoạt động của Quản lý doanh thu khách sạn đã thay đổi về cơ bản trong thập kỷ qua. Các mẫu cầu đã trở nên khó lường hơn nhiều, trong khi ngày càng phụ thuộc vào nội dung do người dùng tạo, đặc biệt là các đánh giá.

Đây là lý do tại sao, bên cạnh Hệ thống quản lý doanh thu, cũng xem xét hệ thống quản lý khác, làm việc bổ sung cho nhau, đã phát triển trong tầm quan trọng. Liên minh khách hàng cung cấp một công cụ Quản lý đánh giá chuyên nghiệp được thiết kế để thu hẹp khoảng cách giữa Đánh giá và Quản trị doanh thu.

Bên cạnh phần mềm Quản lý doanh thu, quản lý đánh giá hiệu quả có thể cung cấp cơ hội tốt để xây dựng và cuối cùng đạt được các mục tiêu kinh doanh. Bằng cách sử dụng các giải pháp phân tích đánh giá chuyên nghiệp, người quản lý của khách sạn có thể thu thập phản hồi có thể giúp họ xác định giá cả phù hợp cho toàn bộ phạm vi sản phẩm và dịch vụ của họ cũng như cho các nhóm khách hàng khác nhau.

Để khách sạn có thể tối đa hóa doanh thu, điều quan trọng là phản ứng chính xác với nhu cầu của khách của khách sạn. Mặc dù điều này luôn quan trọng nhưng Quản lý doanh thu của khách sạn ngày nay phải linh hoạt hơn và linh hoạt hơn về cấu trúc giá so với trước đây.

 

 

 

Customer Alliance cung cấp một phiên bản sửa đổi của BCG-Matrix (một ma trận chia sẻ tăng trưởng được phát triển bởi Boston Consulting Group). Điều này có thể được sử dụng như một công cụ tiện dụng cho Quản lý doanh thu của khách sạn để dự đoán luồng tiền và để đưa ra quyết định phân bổ tài nguyên

Do sự gia tăng của nghiên cứu du lịch trực tuyến và đặt chỗ trực tuyến, nội dung do người dùng tạo như đánh giá và phản hồi đã trở thành yếu tố quyết định chính cho khách hàng.

Do đó, sự kết hợp chính xác về giá cả và danh tiếng trực tuyến có thể là chìa khóa để hướng khách hàng đến khách sạn của bạn và cuối cùng đổi mới khái niệm truyền thống về Quản trị doanh thu khách sạn.
 Thứ Sáu, 13-07-2018