Thuật ngữ trong ngành lễ Tân khách sạn

Sau đây là một số thuật ngữ phổ biến được sử dụng liên quan đến Bộ phận Tiền Sảnh

STT

Thuật ngữ và ý nghĩa

1

Khoản phải thu:
Số tiền mà một tổ chức có quyền nhận trong một khoảng thời gian nhất định (nói 30 ngày) so với việc phân phối sản phẩm / dịch vụ.

2

Bàn chuông
Một phần mở rộng của quầy lễ tân đối phó với các dịch vụ khách được cá nhân hóa.

3

Phí hủy đặt phòng:

Đây là những chi phí mà khách đã chịu khi hủy đặt phòng đã được xác nhận hoặc không được hiển thị khi đặt phòng đã được xác nhận.

4

Dịch vụ trợ giúp đặc biệt

Bàn thông tin hỗ trợ khách vận chuyển, đặt các sự kiện bên ngoài khách sạn.

5

GRC (Guest Registration Card)

Thẻ đăng ký khách, mà khách cần phải điền vào với sự hình thành cá nhân tại thời điểm đăng ký.

6

Guest

Khách hàng của doanh nghiệp khách sạn đang được phục vụ.

7

IP - PBX

Tổng đài điện thoại

8

MICE

Hội nghị - phòng họp

9

Non-guest

Khách hàng của một doanh nghiệp khách sạn không được phục vụ tại thời điểm này.

10

No-show

Một vị khách đã đặt chỗ ở nhưng không đến cũng không hủy bỏ.

11

OHMS

Hệ thống quản lý khách sạn trực tuyến, một hệ thống phần mềm quản lý mọi hoạt động văn phòng của khách sạn.

12

PBX

Private Branch Exchange, là một hệ thống tổng đài nội bộ trong khách sạn

13

POS

Viết tắc tủa từ Point of Sale. Đây là một hệ thống phần mềm quản lý bán hàng phục vụ tại nhà hàng, quầy bar cũng như điểm bán hàng lưu niệm

14

Rack rate

Giá phòng mà được bán trước khi áp dụng giảm giá

15

SMERF

Viết tắt của Social, Military, Educational, Religious, and Fraternal.

16

Trial balance

Trong các báo cáo tài chính quản lý công nợ trong khách sạn, tài khoản mà đánh dấu cần theo dõi đến hạn

17

Uniformed services

Đồng phục dành riêng cho khách nghỉ tại khách sạn.

18

Valet

Nhân viên nam hướng dẫn cho đậu xe trong khách sạn

19

Whitney System

Một hệ thống đặt phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng - resort

20

Yield Management

Quản lý chiến lượt giá phòng dựa trên sự hiểu biết của khách hàng cũng như hành vi đặt phòng trong khoảng thời gian cụ thể, nhằm tối đoa hóa doanh thu khách sạn

  Thứ Sáu, 24-08-2018