8 kỹ năng lãnh đạo quan trọng của nhóm trưởng

Là một doanh nhân, kỹ năng lãnh đạo rất quan trọng cho công việc kinh doanh ngày nay, đặc biệt là khi công việc thường được thực hiện bởi các đội và các thành viên của họ.

Ngày nay, bất kỳ loại hình tổ chức nào không thể vận hành mà không có đội team mạnh. Các team mạnh sẽ trở nên mạnh mẽ chỉ khi họ có sự lãnh đạo mạnh mẽ của người đi đầu.

Đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ bạn sẽ chỉ có nếu bạn có những người lãnh đạo đội mạnh với kỹ năng đội mạnh mẽ.

Hãy nhìn vào tám kỹ năng lãnh đạo quan trọng nhất để giúp bạn trở thành một doanh nhân thành công.

#1: Tầm nhìn

Kỹ năng đầu tiên như là một phần của kỹ năng lãnh đạo nhóm là những kỹ năng nhìn xa trông rộng. Chúng tôi không thể mong đợi có đội ngũ lãnh đạo thực sự mạnh mẽ mà không có tầm nhìn mạnh mẽ cho tương lai.

Điều này có ý nghĩa gì?

Họ chỉ đơn giản biết làm thế nào để truyền đạt tầm nhìn của họ cho các thành viên khác, và theo cách như vậy tầm nhìn của họ trở thành tầm nhìn của một đội.

#2. Kỹ năng quản lý nhân sự trong team

Chúng ta không thể nói về kỹ năng lãnh đạo team mà không nói về mặt con người của các thành viên trong nhóm, hoặc nói kỹ năng giao tiếp của trưởng nhóm.

Kỹ năng này có nghĩa đơn giản là một nhà lãnh đạo nhóm sẽ biết cách làm việc với mọi thành viên. 

Các nhà lãnh đạo nhóm cần phải động viên các thành viên của họ nếu họ muốn hoàn thành công việc của mình theo cách tốt nhất có thể.

Nhưng điều quan trọng hơn là họ cần phải có sự hiểu biết đầu tiên về phong cách hành vi khác nhau của các thành viên trong nhóm nếu họ muốn chọn cách phản ứng lãnh đạo tốt nhất có thể. Phong cách hành vi khác nhau sẽ yêu cầu các hành động và phản ứng của các nhà lãnh đạo khác nhau.

Mặt khác, các nhà lãnh đạo nhóm xuất sắc nhất cũng biết làm thế nào, khi nào và với ai để khen ngợi trong môi trường làm việc nhóm.

#3. Kỹ năng lắng nghe

Tiếp theo, như là một phần của kỹ năng lãnh đạo nhóm quan trọng nhất là kỹ năng nghe. Bạn không thể mong đợi được là người lãnh đạo đội xuất sắc mà không có kiến thức và thói quen lắng nghe ý kiến của người khác.

Lắng nghe trở thành một trong những chức năng quan trọng nhất trong các tổ chức hiện đại ngày nay.

Trước khi kết luận, lãnh đạo nhóm tốt như là một người đầu tiên lắng nghe các thành viên trong nhóm của họ, và sau khi phân tích để kết luận hoặc quyết định.

#4. Kỹ năng sáng tạo

Bởi vì các đội tồn tại để giải quyết vấn đề và trong cùng một thời gian giải quyết vấn đề yêu cầu mức độ cao của sự sáng tạo của tất cả các thành viên trong nhóm, đội ngũ lãnh đạo tốt phải có kỹ năng sáng tạo.

Họ cần sử dụng sáng tạo của mình để giải quyết vấn đề, đồng thời khuyến khích các thành viên khác sáng tạo hơn khi họ làm việc theo nhóm.

Kỹ năng sáng tạo là một phần quan trọng của một nhà lãnh đạo đội xuất sắc.

#5. Kỹ năng giao tiếp

Làm việc theo nhóm sẽ cần giao tiếp hàng ngày giữa các thành viên trong nhóm.

Người lãnh đạo có trách nhiệm tạo môi trường truyền thông hiệu quả trong đội của mình, bởi vì nếu không có điều này thì họ không thể quản lý hiệu quả các thành viên của đội.

Ngày nay, mọi thứ đều dựa trên quá trình giao tiếp tốt.

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc sẽ nâng cao kỹ năng tổng thể của một nhà lãnh đạo nhóm.

#6. Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng lãnh đạo nhóm cũng cần một số loại kỹ năng tổ chức, bởi vì mỗi thành viên của đội sẽ phải có trách nhiệm và đóng góp riêng cho công việc của đội.

Làm thế nào quá trình công việc có thể được tổ chức ở mức độ lớn sẽ phụ thuộc vào kỹ năng tổ chức của nhà lãnh đạo nhóm.

Họ sẽ phải lập kế hoạch nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ, kiểm soát tiến độ công việc ...

#7. Kỹ năng đàm phán

Làm việc theo nhóm sẽ tạo ra các đề xuất khác nhau, hướng khác nhau và các hành động khác nhau. Người lãnh đạo nhóm đôi khi họ sẽ chấp nhận và thực hiện ngay lập tức nhưng đôi khi họ sẽ trì hoãn vì mục đích chung của cả team 

Một nhà lãnh đạo đội xuất sắc sẽ cần phải biết làm thế nào để đàm phán và tạo điều kiện cho quá trình nếu họ muốn thành công.

#8. Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian cũng là một phần quan trọng trong kỹ năng lãnh đạo nhóm tổng thể bởi vì người quản chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự cần thiết phải quản lý thời gian của các thành viên trong nhóm.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt sẽ làm tăng năng suất làm việc theo nhóm

 Chủ Nhật, 11-02-2018