Cloud Menu

     

Báo cáo doanh thu

1. Mục đích

Phần mềm cho phép phân tích và so sánh doanh thu bán hàng từng ngày, hàng tuần, từng thángtháng, theo thời gian giúp quản lý nhà hàng/quán cafe có thể theo dõi được tình hình bán hàng để có thể đề đưa ra các phương án phù hợp 

2. Các bước thực hiện

Tại giao diện màn hình chính --> doanh thu

bao-cao

Chọn báo cáo doanh thu cần xem (theo ngày, 7 ngày qua, 14 ngày qua, tháng này, tháng trước, theo thời gian)

 - Theo ngày (giúp nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình hoạt động bán hàng hằng ngày, có bao nhiêu hóa đơn đặt trong ngày, thu về bao nhiêu)

 

theo-ngay

- Các báo cáo doanh thu theo thời gian khác xem tương tự (giúp nhà quản lý có thể so sánh biết được doanh thu trong tuần, tháng, thời gian nào đông khách để đưa ra các chính sách phù hợp)

thang