Cloud Menu

     

Chuyển bàn

1. Mục đích

Giúp thu ngân ghi nhận yêu cầu của khách chuyển bàn đang ngồi sang một bàn khác

2. Các bước thực hiện

- Tại quầy bán hàng --> vào bàn khách muốn chuyển

chuyen-ban

- Click vào biểu tượng 3 dấu chấm --> chọn chuyển

chuyen-ban1

Sau khi chọn nút lệnh chuyển bàn bạn muốn chuyển sẽ chuyển sang màu xám --> tích chọn bàn theo yều chuyển của khách, nếu bạn muốn di chuyển sang tầng khác bạn chỉ cần chọn vào tầng đó sau đó chọn bàn mà khách chuyển