Cloud Menu

     

Điều chỉnh giá trên từng món ăn

1. Mục đích

Giúp nhà hàng/quán cafe có thể xây dựng các chương trình giảm giá, khuyến mãi từng món cho khách

2. Các bước thực hiện

Từ quầy bán hàng --> vào bàn muốn điều chỉnh giá của món ăn

dieu-chinh-gia

Click vào biểu tượng 3 dấu chấm --> chọn điều chỉnh giá, nhập giá mới vào sau đó lưu lại