Cloud Menu

     

Gọi món

1. Mục đích

Giúp lễ tân ghi nhận các món mà khách đã đặt trên phần mềm

2. Các bước thực hiện

Click vào bàn tương ứng của khách, màn hình gọi món sẽ xuất hiện như bên dưới

Các món phổ biến sẽ xuất hiện đầu tiên như hình bên dưới (Để cài đặt món phổ biến, vào mục quản lý danh mục hàng hoá)

goi-mon1

- Chọn món: click vào các danh mục phía bên trái màn hình, tương ứng với danh mục là các món ăn phía giữa màn hình

- Điều chỉnh số lượng món ăn: click vào biểu tượng tam giác bên cạnh món đã gọi để tăng giảm số lượng món ăn