Cloud Menu

     

Thiết lập ban đầu cho phần mềm Quản Lý Tính Tiền Cloud Menu

Trước khi sử dụng phần mềm quản lý tính tiền nhà hàng, quán Café và BAR, chúng ta cần tạo danh mục thực đơn trong nhà hàng hoặc quán cafe, thiết lập thông tin sơ đồ bàn trong nhà hàng - quán cafe, hoặc danh sách ghế phục vụ làm đẹp trong tiệm SPA, danh sách các loại bàn trong quán Bida

 • Đối với Nhà hàng hoặc quán Café
  • Tạo danh mục bàn và khu
  • Danh mục đồ ăn và thức uống
 • Đối với tiệm SPA
  • Tạo danh mục ghế phục vụ
  • Danh mục thuốc điều trị
 • Đối với quán Bida & Karoke
  • Danh mục bàn - phòng
  • Danh mục đồ ăn - thức uống và đơn giá giờ