Cloud Menu

     

In hóa đơn tạm tính

1. Mục đích

Thu ngân in bill tạm tính giúp khách hàng có thể kiểm tra lại số tiền cần phải trả trước khi thanh toán

2. Các bước thực hiện

Tại quầy bán hàng --> vào hóa đơn cần in bill tạm tính

bill-tam-tinh

Click vào bill tạm trên màn hình để in bill tạm tính