Cloud Menu

     

Ghi chú món

1. Mục đích

Giúp bếp/bar ghi nhận yêu cầu về sở thích riêng khi khách gọi món

2. Các bước thực hiện

Trước khi thêm ghi chú cho món ăn, chúng ta cần thiết lập các ghi chú thao tác như sau:

1. Vào Danh mục --> chọn khác --> ghi chú món

danh-muc-ghi-chu

Click here to add a new row để thêm mới ghi chú, sau khi thêm mới chọn lưu

2. Vào quầy bán hàng --> vào bàn muốn thêm ghi chú

ghi-chu

Click vào biểu tượng 3 dấu chấm bên cạnh món ăn đã gọi rồi chọn vào mục ghi chú, sau đó chọn từ khóa phù hợp rồi chọn ok