Cloud Menu

     

Tạo sơ đồ bàn

Trước khi sử dụng phần mềm, chúng ta cần khai báo sơ đồ bàn trong nhà hàng hoặc quán cafe. Để tạo mới sơ đồ bàn, chúng ta làm các bước như sau

1. Đăng nhập vào phần mềm

2. Từ menu Danh mục --> Chọn Bàn - Khu Vực

tao-ban-tang

- Để thêm mới khu vực/tầng, ta nhập vào hàng trên cùng của danh sách bên trái

- Sau khi thêm các khu vực trong nhà hàng/quán cafe, chúng ta thêm danh sách bàn vào màn hình bên trái tương ứng với tầng/khu vực trong nhà hàng/quán cafe

 + Trong nhà hàng/quán cafe sẽ phân ra nhiều loại bàn khác nhau để có thể phù hợp với một khách hàng hay nhóm khách hàng, khi tạo tên bàn chúng ta vào chọn loại bàn (kích vào biểu tượng tam giác như trên hình) phù hợp với mô hình trong nhà hang/quán cafe