Cloud Menu

     

Tạo danh mục hàng hóa

Trước khi sử dụng các chức năng để order món, chúng ta cần khai báo các danh mục trong nhà hàng hoặc quán cafe với các thông tin cơ bản như sau:

  • Nhóm hàng hóa
  • Hàng hóa - nguyên liệu

1. Mục đích

Giúp nhà hàng/quán cafe khai báo nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm được sử dụng để chế biến món ăn, đồ uống vào phần mềm

2. Các bước thực hiện

- Từ menu Danh mục --> chọn Nhóm hàng hóa 

danh-muc-nhom-hang-hoa

 + Để thêm mới 1 nhóm hàng hóa, chọn click here to add a new row rồi chúng ta thêm nhóm hàng hóa tương ứng với các nhóm hàng hóa trong nhà hàng/quán cafe 

 + Để xóa nhóm hàng hóa chọn vào lệnh hủy

- Từ menu Danh mục --> chọn Hàng hóa - nguyên liệu

danh-muc-hang-hoa-nguyen-lieu

- Để thêm mới sản phẩm, chọn thêm

them-moi-san-pham

Chọn loại sản phẩm: thành phẩm, nguyên liệu hoặc hàng hóa, sau khi chọn loại hàng hóa chúng ta điền các thông tin của sản phẩm vào, chọn loại thực đơn 

- Click vào nút lệnh Edit để điều chỉnh thông tin của sản phẩm

  Chú thích:  Mục đích của chọn loại thực đơn: khi chuyển yêu cầu pha chế đến bếp/bar, nếu bạn chọn vào loại thực đơn là đồ ăn hệ thống sẽ tự động chuyển món ăn đến bếp để chế biến, ngược lại nếu bạn chọn là thức uống hệ thống sẽ chuyển đến quầy bar để pha chế