Cloud Menu

     

Gộp và tách hóa đơn

1. Mục đích

Giúp thu ngân ghi nhận việc gộp, tách order trong trường hợp

 - Khách muốn gộp order của mình sang một order khác

 - khách muốn tách order để thanh toán riêng

2. Các bước thực hiện

Gộp hóa đơn

- Tại quầy bán hàng --> vào bàn muốn gộp hóa đơn

gop-bill

- Click vào biểu tượng 3 dấu chấm --> chọn gộp bill

hoa-don1

- chọn hóa đơn muốn gộp vào 

gop-bill3

Click vào món muốn gộp, lập tức món mà bạn chọn sẽ được chuyển sang hóa đơn bên cạnh --> chọn xác nhận để lưu lại 

 

Tách hóa đơn

 - Tại quầy bán hàng --> vào bàn muốn tách hóa đơn --> click vào biểu tượng 3 dấu chấm --> chọn tách bill

gop-bill

Tích chọn vào món muốn tách, lập tức món bạn vừa chọn sẽ chuyển sang một hóa đơn mới --> chọn xác nhận để lưu lại

tach-bill

 - Sau khi đã tách hóa đơn, tại bàn đã thực hiện thao tác tách hóa đơn bạn có thể thấy nhiều biểu tượng hình chủ nhật phía trên góc bên trái của bàn. Khi click vào bàn bạn có thể thấy được hai hóa đơn trên cùng một bàn, bạn chỉ cần chọn vào mục hóa đơn để vào xem chi tiết

tach-hoa-don