Cloud Menu

     

Thanh toán và in hóa đơn

1. Mục đích

Thu ngân thực hiện thu tiền và in hóa đơn khi khách yêu cầu thanh toán

2. Các bước thực hiện

Tại quầy bán hàng

Click vào lệnh thanh toán khi có khách yêu cầu thanh toán, bạn có thể nhìn thấy biểu tượng hình cái chuông ở góc trên phía bên phải của bàn nếu khách đã gửi yêu cầu thanh toán --> nhập số tiền khách đưa 

Sau khi nhập số tiền khách đưa --> chọn hình thức thanh toán tương ứng

 - Trường hợp khách nợ, trước khi chọn hình thức là công nợ bạn phải chọn khách hàng mà bạn cho phép nợ --> chọn vào biểu tượng kính lúp

khach-hang

 - Click vào đối tượng nợ