Cloud Menu

     

Tạo phiếu thu

1. Mục đích

 Phần mềm cho phép lập các phiếu thu (thu nợ khách hàng, thu khác) giúp quản lý nhà hàng/quán cafe có thể theo dõi chi tiết về mặt tài chính

2. Các bước thực hiện 

Tại gia diện màn hình chính --> chọn sổ quỹ

so-quy

Chọn thu --> tạo phiếu thu

phieu-thu

- Thu khác (thu tiền phạt/đề bù từ nhân viên, thu đền bù từ khách,...)

thu-khac

Tích vào biểu tượng tam giác trên phiếu thu để chọn loại tiền tương ứng, nhập các thông tin vào phiếu thu --> chọn lưu để lưu lại các thông tin 

 

- Thu nợ khách hàng

thu-no-khach-hang

Click vào biểu tượng tam giác để chọn khách hàng đã nợ, chọn loại tiền, điền các thông tin tương ứng vào (có thể thêm diễn giải tại phần mô tả) --> chọn next

thu-no

Nhập số tiền khách trả --> chọn phân bổ (phân bổ số tiền vào các hóa đơn còn nợ)--> chọn next

thu-no

Chọn finish để hoàn thành và lưu lại phiếu thu