Cloud Menu

     

Định lượng thực đơn

1. Mục đích

Giúp quản lý nhà hàng/quán cafe có thể kiểm soát, theo dõi được lượng nguyên liệu, hàng hóa đã bán, tránh tiêu hao thất thoát nguyên liệu, hàng hóa

2. các bước thực hiện

- Tại màn hình chính --> vào danh mục --> chọn hàng hóa - nguyên liệu

danh-muc

- chọn món ăn muốn định lượng --> chọn khai báo định lượng

khai-bao-dinh-luong

chọn nguyên liệu, nhập số lượng cần chế biến --> chọn thêm --> chọn lưu để lưu lại thông tin

Trường hợp nhập sai nguyên liệu, chọn biểu tượng dấu X trên danh sách nguyên liệu đã thêm để xóa