Cloud Menu

     

Phần Mềm Quản Lý Tính Tiền - Lễ tân và thu ngân

Nhân viên lễ tân và thu ngân có thể sử dụng máy tính bảng hoặc máy POS để quản lý đặt chỗ và ghi nhận order, tính và thu tiền khách hàng

Gồm các bước cơ bản sau:

- Ghi order 

- Gọi món

- Thêm ghi chú món/sở thích

- Thanh toán và in hóa đơn