Cloud Menu

     

Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn

1. Mục đích

Sau khi thiết lập tồn kho, lập các phiếu nhập kho, xuất kho, quản lý nhà hàng/quán cafe có thể theo dõi tình hình nhập xuât tồn kho chi tiết theo từng kho, từng mặt hàng

2. Các bước thực hiện 

- Vào kho --> quản lý kho (hoặc vào nhanh quản lý kho phía góc bên phải màn hình)

kho

- Vào tag tổng hợp tồn kho

tong-hop-ton-kho

Chọn thời gian muốn xem --> chọn kho --> lấy dữ liệu

Để xem chi tiết nhập xuất tồn của mặt hàng đó --> chọn mặt hàng muốn xem --> click vào chi tiết

bao-cao-ton-kho