Hướng dẫn sử dụng Sophia PMS

Phần mềm quản lý khách sạn Sophia PMS cung cấp giải pháp quản lý khách sạn toàn diện, triển khai dễ dàng, nhanh chóng với nhiều tính năng ưu việt.

CÁC PHÂN HỆ CHÍNH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN SOPHIA

Quản Lý Đặt Phòng

phan mem quan ly khach san

 Sử dụng sơ đồ đặt phòng đơn giản và thông minh

 Dễ dàng thực hiện đặt phòng cho khách lẻ và khách đoàn thuận lợi và dễ dàng

Cho phép thực hiện quản lý overbooked

 Cho phép nâng cấp và tách phòng đơn giản

QUẢN LÝ LỄ TÂN

Phần mềm quản lý khách sạn -Lễ Tân là trái tim của khách sạn

Lễ Tân là trái tim của khách sạn

 Tự động quản lý đặt phòng cho khách lẻ và khách đoàn

 Cung cấp đầy đủ các tiện ích để quản lý, thực hiện check in, quản lý bill và check out

 Dễ dàng thực hiện chức năng gộp tách bill

QUẢN LÝ GIÁ - KHUYÊN MÃI

 Quản lý giá theo đối tác TA, OTA, giá khách lẻ (Walk in)

 Linh hoạt thực hiện khuyến mãi (giảm giá) cho khách hàng

 Quản lý giá theo mùa, theo ngày

QUẢN LÝ SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIA TĂNG

 Dễ dàng quản lý và charge tiền cho các sản phẩm tại mini bar và các dịch vụ gia tăng tại khách sạn

QUẢN LÝ BUỒNG PHÒNG

 Đầy đủ công cụ và số liệu để quản lý buông phòng

KIỂM TOÁN ĐÊM

 Phần mềm cho phép thực hiện chức năng kiểm toán đêm giúp loại trừ những sai sót về tài chính
 Kiểm soát lỗi với chức năng Audit Trail (ai đã cập nhật dữ liệu, cập nhật cái gì và cập nhật khi nào)

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Phần mềm khách sạn - Công suất phòng được hiển thị đầy đủ và chi tiết đến từng loại phòng trong khách sạn

Công suất phòng được hiển thị đầy đủ và chi tiết đến từng loại phòng trong khách sạn

 Cung cấp đầy đủ số liệu và công cụ giúp nhân viên bán hàng tăng doanh thu và lợi nhuận cho khách sạn

QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

 Phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng bộ phần và người dùng

BÁO CÁO

phan mem khach san - bao cao doanh thu

 Hệ thống báo cáo đầy đủ và chi tiết, có thể kết xuất ra định dạng Excel hoặc PDF

 Báo cáo doanh thu - đơn giá bình quân theo thị trường: OTA, TA, Corp và Walk In